Kézilabda
Kobela Tamara

Szekrényessy Kálmán utazásai | 7. rész. Görgey, Kossuth és Klapka

Publikálva: 2021.08.10 Frissítve: 2021.08.09 MTK Budapest

MTK legendárium | 139. rész.

Görgey Artúr, 1913.

A nemzet, amely nagyjait megbecsüli, önmagát becsüli meg. Ez az abszolút igazság. A legújabb korszak egyik jelesének, Görgey Artúr tábornoknak félszáz évig kellet várakoznia, amíg a nemzet tág rétegeiben is kiújult ama ünneplés, amely őt félszáz esztendő előtt vajmi rövid időtartamon: 1848 végétől a világosi hazafias fegyverletételig övezte.

[…] Görgey Artúrt részint elfogultságból, részint tájékozatlanságból, részint rosszakaratból félszáz éven át szinte naponkint meghurcolták nemzetünk honában, ellenben a külföldi szakértők dicsőítették őt hazafias tettéért, hogy a magyar főhadsereg 34 000 emberét nem engedte kárhoztatandó hiúságból Világos síkján mészárszékre hurcoltatni. […] Becsületes hazafias fővezérnek Világosnál nem volt szabad a rendkívül túlnyomó erejű orosz hadsereggel még csak jelentéktelen csatározásba sem bocsátkoznia. […]

Becstelenség, hazafiatlanság lett volna ily körülmények között csak egyetlen honvéd drága életét kockára tenni. Görgey Artúr még köztünk él, tapintatlanság volna tehát olyan újabb történelmi döntő bizonyítékokat tárni a nyilvánosság elé, amelyek ma is élő, magasrangú és magasállású személyekre árnyat vetnének. A történelmi tény, hogy Görgey Artúr fővezért olyan intéző körök hitegették, sőt megcsalták, amelyekben neki, mint becsületes katonának bíznia kellett. […] És most, mint közvetlenül értesült, elmondom azt, amit Görgey Artúrról személyesen tudok.

Egyik anyai részről való nagybátyám, kisfaludi Pikéthy Gusztáv honvédtábornok, aki, mint honvéd huszárezredes a gyönyörű lovassági rohamok többjét vezényelte 1849-ben Komárom környékén, amelyek nagy sikerének jutalmául a nemzeti kormány vezérőrnaggyá léptette őt elő: egyik koronatanúja volt annak, hogy Görgey Artúr becsületes katonai tette volt a világosi fegyverletétel.

Nagybátyám helyett az 1849 október 6-iki aradi vesztőhelyen 13. tábornok-vértanúnak „Brescia hiénája” ezredest, Lázár Vilmost végeztette ki. Az eset okai: Pikéthy Gusztáv tábornoknak a győzelmes komáromi ütközetek után élet-halál közt lebegő nagy beteg lett, s így nem vehette át vezényletét az alája rendelt hadtestnek. Lázár Vilmos ezredes így lett a főhadseregnél hadtestparancsnok, mint ilyen akasztatta őt Haynau Ernő báró bitófára.

Pikéthy Gusztáv honvédtábornok életét sikerült édesatyám és a bécsi udvarnál akkor bizonyos befolyással bíró más derék rokonainak megmentenie, harmincfontos béklyóban eltöltendő sokévi börtönbüntetésre ítélte el őt az osztrák haditörvényszék, amelyet Arad várában szenvedett el császári megkegyelmeztetéséig. […]

Kövess minket
MTK Hírlevél

Ne maradjon le egy eseményről sem!
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Csatlakozz RSS csatornáinkhoz és értesülj azonnal a legújabb hírekről, érdekességekről egy gombnyomásra!