Kézilabda
Mészáros-Mihálffy Adrienn

Felhasználási Feltételek

Kedves Látogató!

Köszönjük, hogy ellátogatott az MTK által üzemeltetett honlapok (mtk.hu, mtkbudapest.hu, mtkhungaria.hu, sandorkaroly.hu, webshop.mtk.hu) valamelyikére. 

Tájékoztatjuk, hogy az MTK-honlapokra az alábbi Felhasználási Feltételek vonatkoznak:

I. Felhasználási Feltételek szabályozási köre:

A jelen Felhasználási Feltételek az MTK által üzemeltetett honlapokon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.
Felhasználónak minősül a honlap látogatója, illetőleg mindenki, aki a honlap bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó az MTK-honlapok bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek feltételeit. 
Az MTK bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételek módosítására.
 
II. Az MTK-honlapok célja:

Az MTK-honlapok célja a Felhasználók tájékoztatása az MTK-t érintő legszélesebb körben, olyan témákban, amelyek iránt a Felhasználók érdeklődést mutatnak.
Az MTK fenntartja magának a jogot, hogy a honlapot, annak tartalmát bármikor egyoldalúan előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, megszüntesse, elérhetőségét korlátozza, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. MTK nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát. MTK rögzíti, hogy a honlapon saját tartalomként közzétett írásokban található esetleges hiperhivatkozások (linkek) kizárólag a Felhasználók tájékoztatását szolgálják, és nem minősülnek hirdetésnek.
  
III. A honlap használatának feltételei, szerzői jogvédelem és felelősség   

Az MTK-honlapok, illetve annak tartalma, bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására kizárólagosan az MTK jogosult. Az MTK előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában többszörözni, átruházni, terjeszteni vagy átdolgozni, kivéve a facebook-on vagy twitteren, illetve egyéb közösségi oldalon történő megosztást, melynek során a felhasználó a bejegyzés, hír forrását a felhasználó feltünteti (pl. share vagy retweet gomb megnyomása). 
Tilos az MTK-honlapok tartalmának részét vagy egészét a szerzői jogot megsértve, saját bejegyzésként, alkotásként feltüntetni, többszörözni vagy bármilyen módon nyilvánosságra hozni. 
Az MTK hozzájárul a honlapok tartalmának, kivonatainak letöltéséhez, illetve kinyomtatásához otthoni, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. A honlap bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel.

A weboldalakon megjelenített MTK szóösszetételt, logót, védjegyet tartalmazó szerzői jogi védelem alatt álló alkotások jogosultja az MTK. A honlapok tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az MTK a honlapokon megjelenített logók, védjegyek bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. Felhasználó számára szigorúan tilos a honlapokon megjelenő logók, védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. MTK a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Az MTK-honlapok tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Figyelemmel arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapokon az MTK akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért az MTK a honlapok tartalmának pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására, a honlapon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal.

MTK a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz Felhasználó adatainak védelme érdekében.
Az adatok mentéséről, az adatbázisok biztonságáról, a folyamatos fejlesztésekről MTK gondoskodik, de nem felel semmilyen kárért, melyet az internet működéséből adódó hardver, szoftver vagy hálózati hibából, illetve a Felhasználók által a honlap helytelen kezeléséből fakadó meghibásodások okozhatnak.

Az MTK kizárja a felelősségét azokért a károkért, költségekért, veszteségekért, amelyek a honlapjaival kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, üzemzavarból, vagy más hasonló okból következnek be. Az MTK kötelezettséget vállal ugyanakkor arra, hogy a szolgáltatás leállását okozó hibát legfeljebb 5 munkanapon belül elhárítja. MTK jogosult a 2008. évi XLVIII törvény és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint hirdetést közzétenni. Amennyiben az MTK tudomást szerez arról, hogy a hirdetés sérti a jogszabályokat, a hirdetést azonnal eltávolítja az oldalról. 

A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja a honlapot.
Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a honlap jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a honlap rendeltetésszerű működtetését. 

A honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az MTK jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási Feltételek betartása mellett használható. 
Amennyiben valamely Felhasználó a jelen szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja valamely MTK-honlapot, MTK jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.
 
IV. Adatvédelem

A felhasználók személyes adatainak kezelésére vonatkozásában kérjük, olvassa el az Adatvédelmi Tájékoztatót.

Kövess minket
MTK Hírlevél

Ne maradjon le egy eseményről sem!
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Csatlakozz RSS csatornáinkhoz és értesülj azonnal a legújabb hírekről, érdekességekről egy gombnyomásra!