Torna
Schermann Bianka

Szekrényessy Kálmán utazásai | 5. rész. Deák Ferenc első szoboravatásának tudósítója

Publikálva: 2021.08.01 Frissítve: 2021.07.30 MTK Budapest

MTK legendárium | 137. rész. Szekrényessy Attila sorozata.

Zalaegerszeg, 1879. szeptember 2.

A kegyelet azon nyilvánulása, mely érczszobrot emel az érdemnek, a polgáriasodott Európának csupán kevés országában dívik oly kismértékben, mint nálunk. Földrészünk művelt nyugati felén a nagyobb városokban szép szobrok díszítik az utczákat és a tereket, hazánkban vajmi kevés nevezetesebb szobrot láthatunk.

Zala megye közönségének közgyűlése határozta el, hogy a megye nagy fiának Deák Ferencznek szobrot emel. […] Ezen szobor az idei nyárra elkészült a Zala megyei nagyobb megyeháza előtt, amelyben a nagy gyűlésterem, Deák Ferecz megyei működésének színhelye van, ültetett sétányon fölállíttatott és folyó hó elsején reggeli 9 óra 50 perczkor lelepleztetett.

Már napokkal előbb hírlapsajtónk – minden pártkülönbség nélkül – Deák Ferecz ezen első emlékszobrának lelepleztetésével foglalkozott. Általános volt a nézet, hogy az ünnepélyre hazánk minden vidékéről érkezendnek majd vendégek, kiváltképp a haza bölcsének egykori bizalmasabb emberei és azoknak nagyszámú serege, akik az „öreg úr” pártfogása által emelkedtek jelenlegi egyházi, vagy világi méltóságaikra.

Mindez azonban nem így történt, mert az első Deák Ferecz szobor lelepleztetésére, zalaiakon kívül csakis néhány fővárosi és vas megyei vendég, élükön Széll György alispánnal, és négy budapesti hírlapíró és egy festőművész (aki a Vasárnapi Ujság részéről utazott Zala-Egerszegre) jelent meg. […]

A városka legtöbb háza nemzeti zászlót tűzött ki, néhány házhomlokzat még fenyőgallyakkal is föl volt díszítve, […]  a korcsmákból zeneszó hallatszott ki, az idő szép, derült és meleg volt, mindez augusztus vasárnapjára nagy közönséget vonzott a városkába, nagy közönséget Zala-Egerszegre nézve, mert bizony annak száma egy nagyobb városban nem igen tűnt volna fel. A vasárnapi ünnepély zászlószentelésből, díszebédből, délutáni népünnepből tombolával összekötve és zártkörű tánczvigalomból, szintén tombolával párosítva állott és kitűnően sikerült. […] Igen érdekes volt e tánczvigalom, már azért is, mert abban egyik hír kergette a másikat, melyek mind csupán azzal foglalkoztak, ki fog a hétfői ünnepélyre a Budapestről jövő éjivonattal onnan megérkezni? […] No persze másnap láthattuk, hogy senki sem tartotta érdemesnek az ország jelesei közül Deák Ferecz első emlékszobrának ünnepélyes lelepleztetésén jelen lenni, akinek oly szép jelzőt adott a nemzet: „a haza bölcse”.

Országos szempontból tekintve a dolgot, a szobor-lelepleztetés ünnepélye valódi fiaskó volt. E sorok írója számos emlékszobor lelepleztetését látta már Nagy-Brittaniában, Francziaországban, a német birodalomban, Ausztriában, sőt még hazánkban is, de mindenütt és még oly alkalmaknál is, amidőn az emlékszobor csakis egy igénytelenebb polgár alakját tüntette elő, sokkal nagyobb érdeklődést és sokkal tüntetőbb lelkesedést észlelt, mint szeptember elején Zala-Egerszegen.

Kövess minket
MTK Hírlevél

Ne maradjon le egy eseményről sem!
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Csatlakozz RSS csatornáinkhoz és értesülj azonnal a legújabb hírekről, érdekességekről egy gombnyomásra!