Atlétika
Renner Luca

MTK legendárium | 252. rész

Publikálva: 2022.12.09 Frissítve: 2022.12.09 MTK Budapest

Az MTK-alapító Szekrényessy Kálmán élete. „Zeppelin mindig a legbarátságosabban fogadott”. 33. rész.

Szekrényessy nagy lendülettel vetette magát a repülőgép-kísérletekbe. Figyelmét ekkor főként vegyészeti területre összpontosította, hajtóanyagot illetve megfelelő hajtószerkezetet (motort), ahogyan ő nevezte, erőgépet kívánt előállítani. Ezen összetartozó problémánál azon előfeltételezésből indult ki, miszerint a röpülő szerkezetek működtetésénél, minél könnyebb motort kell üzembe állítani. A cél érdekében a meghajtószerkezetet (később is) benzin helyett a fenti légköri gázok hasznosításával kívánta mozgásban tartani. Ennek szellemében folytatta kutatásait, s állított elő sajátos sűrített légnemű anyagot:

Az általam mindenkor használt robbanó vegyiszer a körlégből merítette súlyának bizonyos részét.

Később a benzinmotor feltalálását követően nem tartotta észszerűnek annak – nagy súlyából következő – hosszú távú alkalmazását: „A röpülőgép hajtóerejéül, természetesen, kizárólag olyan erőgép nagy erejét tartottam czélszerűnek, alkalmasnak, amely robbanóanyag elégetése által teremtődik.

Az 1875-ös esztendő újfent lendületet adott aerotechnikai vizsgálódásainak. Békefenntartói katonai missziót teljesítve került a dán királyság területére. Az itt eltöltött termékeny időszak több tekintetben is meghatározó lett élete későbbi alakulásában. Repüléstechnikai szempontból sokat hasznosított ekkor szerzett tapasztalásaiból, főként: „a dán székesfővárosban. Kjöhenhavnban [Koppenhágában], hol szerfölött tevékeny léghajózási társulat székel a pompás fekvésű, ősrégi város egyik gyönyörű kilátást nyújtó pontján.” 

Kapcsolata annyira gyümölcsözővé vált a külföldi kollegákkal, hogy ezentúl: „Legtöbbet a csöndes kis dán szigeteken” dolgozott, ahol „kíváncsiság nem zavarta.

Itthoni kísérletezéseinek helyszínéül pedig a magyar tenger partvidéke szolgált: „A Balaton nem látogatott partja: Aliga (ott akkor még csönd és magány honolt), Szigliget alsó partja és Világos eléggé hosszú, széles parti rétje voltak röpülési kísérletezéseim hazai színhelyei. Persze, valamint a lángeszű Wright-fivérek, minél nagyobb mérvben törekedtek a nyilvánosság elől elvonni röpülési kísérleteiket, úgy cselekedtem már előttük én is.

Ezirányú munkálkodását újabb háborús konfliktus akasztotta meg. 1877-78-ban karddal és tollal szolgálta a török szultán hadseregét az oroszokkal szembeni balkáni küzdelemben. Szokásához híven a béke beköszöntével beutazta a háborúzó felek országait, így a Balkán után eljutott a cár birodalmába is.

A hadikonstruktőr érdeklődésével itt is tapasztalt hasznosíthatót. Orosz mérnökökkel folytatott eszmecseréjének eredményeként több tucat vázrajzzal s tervleírással tért haza, miként korábban párizsi útjáról. A külföldi konstruktőrökkel való intenzívebb kapcsolattartásra enged következtetni a következő nyilatkozata: „Fölkerestem – mégpedig már több ízben – a külföldi szakegyesületek kiválóbbjait, mindebből kifolyólag gróf Zeppelin jó sikere nemcsak nem lepett meg engem, sőt vártam, reménylettem azt. Mialatt a mostanig [1900-ig] készült légjáróeszközök ama legnagyobbja épült, két ízben látogattam el a Bódeni-tó partjára, Friedrichshafenbe, a hol mindenkor a legbarátságosabb előzékenységgel fogadtak engem amaz irányítható légzsák tervezői és alkotói.

Ferdinand Zeppelinnel való kiváló kapcsolata állandó berlini katonai körökkel való bajtársi, valamint a német-francia háborúban való fegyvertársi kapcsolatára vezethető vissza. Már az 1870-es években volt alkalmuk eszmét cserélni a léghajózás, de elsőképpen is az irányítható léghajó megteremtésének problematikájáról.

A külföldi szakemberekkel, úttörő fejlesztő mérnökökkel rendszeres levelezésben állt, melyet jól bizonyít két, 1887-es francia szakcikk is. Az első a Francia Léghajózási Társaság (Société Française de la Navigation Aérienne) 1887. április 14-i ülésén napirendre került tárgy, melyben Szekrényessy élénk szakmai érdeklődést mutatott a legújabb fejlesztések iránt. Brissonnt úr elnöklete alatt került tárgyalás alá Szekrényessy érdeklődése, melyben „tájékoztatást kért a legújabb léghajók és speciális hellkopterek” felől.

1887 decemberében egy szakmai kérdés vonatkozásában ugyancsak a francia szövetséghez fordult, kik szaklapjukban így kommentálták a megkeresést: „Egy levelet kaptunk Szekrényessy Kálmán úrtól a Magyar Léghajózási Egylet titkárától, melyben báró Wechmar irányítható repülőgép kísérleteiről értekezett, azok bíztató eredményeit méltatva. Levelét részben magyar és német nyelvű újságkivágatok kísérik, melyek történeti szempontból fontosak...

Kövess minket
MTK Hírlevél

Ne maradjon le egy eseményről sem!
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Csatlakozz RSS csatornáinkhoz és értesülj azonnal a legújabb hírekről, érdekességekről egy gombnyomásra!