Atlétika
Magyari Zoltán

MTK legendárium | 247. rész

Publikálva: 2023.01.17 Frissítve: 2023.01.12 MTK Budapest

Az MTK-alapító Szekrényessy Kálmán élete. „Az MTK-alapító Szekrényessy definiálta elsőként Magyarországon a sport fogalmát”. 38. rész.

A Szekrényessy Kálmán által elsőképpen preferált sportágnak az úszás tekinthető. „Leginkább az úszás hódította meg, és szívós kitartásának megfelelően, a vakmerőséget követelő távúszásra adta magát.

Az úszás iránti személyes vonzódás mellett e sportág nemzetközi kibontakozása ugyancsak Szekrényessy idejére esett. Európának komoly lemaradásai voltak a kontinensen kívüli területekkel szemben.

Míg a természeti népek mindvégig kiváló úszóknak számítottak, addig az európai urbánus civilizáció elfelejtette az úszás ősi, ösztönös tudományát.


A természettől eltávolodó ember, ha úszni nem is volt hajlandó, a különféle testi élvezeteket nyújtó fürdőket és különösen annak lenge ruházatú középkori lánykáit nagy becsben tartotta. A fürdőslányok vénusz-csarnokai iránti tisztelet hamar kivívta az egyház haragját, mely hatalmi szóval záratta be az erkölcstelenség eme intézményeit, egyúttal radikálisan véve elejét az úszás mindennemű fejlődési lehetőségének.

A felvilágosodás hívei, ember és természet viszonyát újra gondolva fokozatosan jutottak el a szabad levegőn végzett testmozgás jelentőségéig:

A sport egy olyan – a négy falon kívüli mellékfoglalkozás – melyet előszeretettel, ambiczióval űzünk, nem tanítanak rá, nincsenek tankönyvei, felébred kebelünkben, mint a költészet, mint a zene iránti hajlam.

Az úszás teoretikus előkészítésére főként Németországban, annak gyakorlati alkalmazására pedig a polgári fejlődésben élenjáró Angliában került sor. 

Amíg a felvilágosodott eszmékből kinövő elméleti tézisek lassan érlelődtek, addig egy ifjú angol – romantikus hevülettel és élniakarással (egyik lába béna volt) – újra írta Európa fogalomrendszerében mindazt, amit az úszásról, és általában véve a fürdőzésről a középkor óta gondolni lehetett.  Byron volt ezen lelkesült fiatal, ki 1810-ben – az ókori szerelmesek példája nyomán – úszta át a Dardanellákat. A hír szenzációja évtizedekig termékenyítőleg hatott a sportra fogékony európai ifjúság köreiben.

A költő magánakciójával párhuzamosan zajló Napóleoni háborúk idején az európai hadvezetés keserű tapasztalatok révén ismerte fel az úszáskészség hiányát. A vízbefulladások minimalizálása céljából Európa szerte építették ki folyóvizekben és tavakban az ún. kosaras rendszerű uszodákat, melyet a hadvezetés az 1830-as évektől mindenütt a polgári lakosság előtt is megnyitott. 

A hadsereg – a katonai előképzettség reményében – érdekelté vált az úszás szélesebb körű propagálásában.

A pesti Dunán felállított kosaras uszodák nagyjából Szekrényessy Kálmán születésének idejével estek egybe, azok engedélyezése és szabályozása pedig nagybátyja, Szekrényessy Endre hatáskörébe tartozott ezidőtájt.

A Margitsziget védett tavacskáiban nagy kedvvel lubickoltak a Pesten lakó Szekrényessy gyerekek (József és Pál fiai és leányai). Mivel az egész sziget az atya, József bérleménye ekkor, oda csak az ő engedélyével léphettek látogatók (a tulajdonos József főherceg családját leszámítva). Ebben a földi paradicsomban tanult meg valamennyi Szekrényessy gyerek úszni, méghozzá többen közülük egészen kiválóan.  

A Margitsziget József főherceg magántulajdona volt. Sekélyes, zátonyos partján a sűrű rekettye, mintha közvetlenül a vízen úszott volna. Bent a szigeten még éltek a hatalmas ősi fák, amelyek körül szabadon sűrűsödtek dzsungelbe a bokrok. A tavaszi és az őszi áradások idején a víz apró tavakat alkotott a sűrű rengetegben és a madarak énekét a békák kuruttyolása mélyítette el.

Az MTK-alapító gyermekkorának végére jutott el Európa arra a felismerésre, miszerint a testnevelést az oktatás részévé kell tenni. Szekrényessy Kálmán lépéselőnye ebben a pillanatban realizálódhatott. Míg kortársainak java épp lemaradt a gyermek és ifjúkori testnevelés és mozgásközpontú fejlesztésekről, addig ő – atyja által Széchenyi révén – már ekkor az angol típusú sportpedagógia előnyeit élvezhette, melyet későbbi munkássága, így az MTK alapítását követően jól kamatoztatott… 

Kövess minket
MTK Hírlevél

Ne maradjon le egy eseményről sem!
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Csatlakozz RSS csatornáinkhoz és értesülj azonnal a legújabb hírekről, érdekességekről egy gombnyomásra!