Ritmikus gimnasztika
Pigniczki Fanni

MTK legendárium | 224. rész

Publikálva: 2022.08.01 Frissítve: 2022.07.31 MTK Budapest

Az MTK-alapító, Szekrényessy Kálmán élete. 7. rész.

A Pignatelli hercegi családon keresztül a Szekrényessy család számos hazai és külföldi főnemesi famíliával került rokoni kapcsolatba, melyek közül a legjelentősebbnek a következők tekinthetők: gr. Pálffy, Esterházy, Batthyány, Zichy, Károlyi, Szapáry, Sigray, Korniss, Festetics, Széchényi, Brunswick, br. Hauer stb. Így válik érthetővé az MTK-alapító, Szekrényessy Kálmán egyik azon nyilatkozatával, mely a család ezen összeköttetéseire utal, és „A bécsi udvarnál akkor bizonyos befolyással bíró” előkelő és „derék” rokonairól szól. A fiatal MTK számára Szekrényessy ügyesen használta fel ezeket a főnemesi, rokoni és baráti kapcsolatait, melyet a jövőben még látni fogunk.

Egyik ilyen „befolyással bíró” család volt, anyjának első unokatestvére famíliája a báró Hauer.

Kálmán szépapja, Hauer I. Ferenc József (1678-1748), Bécs városának háromszori polgármestere, császári tanácsos, valóságos pénzügyminiszteri és költségvetési tanácsos, 1732-től a Római szent birodalom és az osztrák császárság lovagja.

Ükapja, kitől (közvetve) poroszos katonai szemléletet és hadi erényeket tanulhatott, Hauer III. Ferenc Seraphin József (1746-1812) cs. és kir. ezredes, a Szent György rend lovagja volt.

Mindezeknél érdekfeszítőbb rokoni összefüggés tárható fel a Károlyiakkal való atyafiság vizsgálatakor. 

Az Újpest alapítójaként jegyzett Károlyi (I.) István (1797-1881) második felesége, gr. Esterházy Erzsébet (1810-1844) és Kálmán édesanyja, Szekrényessy Józsefné (1821-1876) harmadfokú-unokatestvérek voltak. Mindkettőjük ükanyja a fentiekben már említett Pignatelli Anna Mária Jozefa hercegnő volt.

A rokonságot, mindkét részről számon tartották, és ha – főként Károlyi részről – visszafogottan is, de ápolták. Ennek lett eredménye többek között Szekrényessy Kálmán tizennyolc esztendős Lajos nevű gazdatiszt öccsének elhelyezkedése a gazdag nagybácsi, birtokán: „gróf Károlyi István uradalmaiban kapott alkalmazást, hol a gazdászat minden ágában, beleértve a gyári iparral összekötöttet is, úgy szintén a Tiszaszabályozást és építészeti ágazatokat, működött.

A Károlyi család másik jelentős ágával is jó, rokoni kapcsolatot tartottak fenn. Szekrényessy Kálmán élete – György, ismert reformkori politikus gyermekével – Károlyi Gáborral (1841-1895) valósággal összeforrt.

Károlyi Gábor és Szekrényessy Kálmán között már gyermekkorukban személyes kapcsolat alakult ki, a köztük lévő öt esztendő korkülönbség minden bizonnyal komolyabb játszótársi kapcsolatra nem teremtett alkalmat, jóllehet a kis grófot a Szekrényessy Kálmánhoz hasonló nemes (főként rokon) úrfik társaságától nem óvták, melyről Károlyi Gábor így emlékezett:

A városi kézművesek és parasztok gyerekeivel sehogy se engedtek együtt játszani, a napot együtt tölteni. A kastélybeli huszároknak, hopmestereknek örökké az volt intésük hozzám, hogy én a rongyos mesteremberkölykekkel és parasztkölykekkel ne barátkozzam.” 

Szekrényessy később ifjúkori jóbarátom” jelzővel illette Károlyi Gábort, akivel – gyermekkori emlékeiken és bohemitásra hajló természetükön túl – a közös kapcsolódási pontot Görgey, Klapka, Türr, Kossuth és a tiszaeszlári per révén országos ismertségre szert tett, vajdának becézett Eötvös Károly személye jelentette, mely hazafiakkal mindketten bensőségesebb viszonyban állottak.

Az ifjú gróf válogatott társaságába a nagy magyar sportoló, Szekrényessy Kálmán is beletartozott:

„Jó kompániára akadtam. Nem maradt el Tibor öcsém sem. Velünk tartott gyakran Nádasdy Feri és az öreg Thaly Kálmán, Korom Béla, Bartha Guszti, Kuliffay Ede s többen az ifjúság hangadói, jó vívók, legénykedő athléták. Kávéház, czigány, felelősség nélküli udvarlás, holmi politikai tüntetések: ím ezekből állott a korhelykedés.”

Személyes kapcsolat fűzte Szekrényessy Kálmánt Károlyi Mihály (1875-1955) politikushoz, (erről a későbbiekben még ugyancsak lesz szó) melynek részben rokoni kötődésük adott alapot, nevelőanyja a Szekrényessyekkel azonos leszármazási vonalon álló Károlyi Gyuláné, szül. Pálffy Geraldine grófnő volt.

Kövess minket
MTK Hírlevél

Ne maradjon le egy eseményről sem!
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Csatlakozz RSS csatornáinkhoz és értesülj azonnal a legújabb hírekről, érdekességekről egy gombnyomásra!