Keresés

Felhasználási Feltételek

I. Felhasználási Feltételek szabályozási köre:

A jelen Felhasználási Feltételek az MTK által üzemeltetett honlapon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételének feltételeit tartalmazza.
Felhasználónak minősül a honlap látogatója, illetőleg mindenki, aki a honlap bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a honlap bármely elemének használatát megkezdi, elfogadja a jelen Felhasználási Feltételek feltételeit.
Az MTK bármikor jogosult jelen Felhasználási Feltételek módosítására.

 

II. A honlap célja:

A honlap célja a Felhasználók tájékoztatása az MTK-t érintő legszélesebb körben olyan témákban, amelyek iránt a Felhasználók érdeklődést mutatnak.
Az MTK fenntartja magának a jogot, hogy a honlapot, annak tartalmát bármikor egyoldalúan előzetes figyelmeztetés nélkül módosítsa, megszüntesse, elérhetőségét korlátozza, azok megjelenését, tartalmát, működését megváltoztassa, azon hirdetést, saját szolgáltatásait bemutató vagy egyéb tartalmat helyezzen el. MTK nem garantálja a honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát. MTK rögzíti, hogy a honlapon saját tartalomként közzétett írásokban található esetleges hiperhivatkozások (linkek) kizárólag a Felhasználók tájékoztatását szolgálják, és nem minősülnek hirdetésnek.

 

III. A regisztráció

A honlap egyes elemei csak regisztrációval vehetők igénybe. A regisztráció a regisztrációs lap valós adatokkal történő, megfelelő és hiánytalan kitöltésével indul. Amennyiben a Felhasználó nem adja meg a kötelezően megadandó adatokat, vagy nem megfelelő formátumban adja meg az adatokat, vagy olyan azonosító nevet választ, amely már létezik, a program nem fogadja el a regisztrációt, a regisztráció újrakezdődik mindaddig, amíg a regisztráció nem teljes és hiánytalan, vagy nem ütközik már létező regisztráció egyedi azonosításra alkalmas adatába. A regisztráció szükséges feltétele annak megerősítése, hogy Felhasználó a Felhasználási Feltételek tartalmát ismeri, azt elfogadja.
A regisztráció a megadott e-mail címre érkező levélben található linkre kattintásával jön létre.
Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Felhasználási Feltételek megszegése esetén a regisztráció törlésre kerülhet. MTK kizárja a felelősséget minden, esetlegesen abból eredő kárért, ha a Felhasználó jelen Felhasználási Feltételekbe ütköző magatartása vagy jogszabály megsértése miatt törölte a felhasználói profilt.
A regisztráció elsősorban további tartalmak megismerhetőségére, illetve Felhasználó által elérhető tartalom kategóriaszálására, illetve az MTK által a Felhasználónak küldött, a honlap működésével kapcsolatos rendszerüzenetek, hírlevelek továbbítására szolgál, amennyiben ahhoz a Felhasználó hozzájárult.
A Felhasználó a regisztrációját bármikor törölheti. Ezen kívül a regisztráció megszűnik a regisztráció MTK általi törlésével, a honlap megszűnésével.

 

IV. A honlap használatának feltételei, szerzői jogvédelem és felelősség   

Az MTK honlapja, illetve annak tartalma, bármely részlete szerzői jogvédelem alatt áll, az azokkal kapcsolatos jogok gyakorlására kizárólagosan az MTK jogosult. Az MTK előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a honlap tartalmának egészét vagy részeit bármilyen formában többszörözni, átruházni, terjeszteni vagy átdolgozni, kivéve a facebook-on vagy twitteren, illetve egyéb közösségi oldalon történő megosztást, melynek során a felhasználó a bejegyzés, hír forrását a felhasználó feltünteti (pl. share vagy retweet gomb megnyomása). Tilos az MTK honlapja tartalmának részét vagy egészét a szerzői jogot megsértve, saját bejegyzésként, alkotásként feltüntetni, többszörözni vagy bármilyen módon nyilvánosságra hozni. Az MTK hozzájárul a honlap tartalmának, kivonatainak letöltéséhez, illetve kinyomtatásához otthoni, nem kereskedelmi célú felhasználás céljából. E jog gyakorlásának feltétele, hogy a Felhasználó érintetlenül hagyja a szerzői jogi és egyéb jogvédelmi nyilatkozatokat. A honlap bármely részének többszörözött változatai adásvétel útján vagy haszonszerzés céljából nem hasznosíthatók, nem módosíthatók, továbbá más műben, kiadványban vagy weboldalon nem használhatók fel
A weboldalon megjelenített MTK szóösszetételt, logót, védjegyet tartalmazó szerzői jogi védelem alatt álló alkotások jogosultja az MTK. A honlap tartalma semmilyen körülmények között nem értelmezhető olyan módon, mintha az MTK a honlapon megjelenített logók, védjegyek bármelyikének felhasználása tekintetében bárki számára felhasználási jogot vagy engedélyt biztosítana. Felhasználó számára szigorúan tilos a honlapon megjelenő logók, védjegyek (jogosulatlan) felhasználása. MTK a jog által megengedett keretek között a lehető legteljesebb mértékben érvényesíti a szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.
A honlap tartalma az eredetileg megfogalmazottak szerint, változtatás nélkül értendő. Figyelemmel arra, hogy előfordulhat, hogy a honlapon az MTK akaratától és ráhatásától független változtatás történik, ezért az MTK a honlap tartalmának pontosságára, megbízhatóságára, aktualitására, a honlapon elhelyezett hirdetésekért felelősséget nem vállal.
MTK a szerverein elhelyezett fájlokról, adatokról, beállításokról rendszeres időközönként biztonsági mentést készít, illetve mindent megtesz Felhasználó adatainak védelme érdekében.
Az adatok mentéséről, az adatbázisok biztonságáról, a folyamatos fejlesztésekről MTK gondoskodik, de nem felel semmilyen kárért, melyet az internet működéséből adódó hardver, szoftver vagy hálózati hibából, illetve a Felhasználók által a honlap helytelen kezeléséből fakadó meghibásodások okozhatnak.
A regisztráció során történő adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért az MTK felelősséget nem vállal.
Az MTK kizárja a felelősségét azokért a károkért, költségekért, veszteségekért, amelyek a honlapjával kapcsolatban, azok használatából vagy használhatatlanságából, nem megfelelő működéséből, meghibásodásából, számítógépes vírusból, üzemzavarból, vagy más hasonló okból következnek be. Az MTK kötelezettséget vállal ugyanakkor arra, hogy a szolgáltatás leállását okozó hibát legfeljebb 5 munkanapon belül elhárítja. MTK jogosult a 2008. évi XLVIII törvény és a mindenkor hatályos jogszabályok szerint hirdetést közzétenni. Amennyiben az MTK tudomást szerez arról, hogy a hirdetés sérti a jogszabályokat, a hirdetést azonnal eltávolítja az oldalról.
A Felhasználó saját és kizárólagos felelőssége mellett használja a honlapot.
Tilos bármilyen olyan rendszer vagy megoldás használata, amely a honlap jelen Felhasználási Feltételekben kifejezetten nem engedélyezett módon történő felhasználását, vagy a honlap üzemeltetéséhez használt szerverek leállását célozza, teszi lehetővé vagy azt eredményezheti, vagy amely egyébként veszélyezteti a honlap rendeltetésszerű működtetését.
A honlap kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és az MTK jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Felhasználási Feltételek betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szabályzat rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a honlapot, MTK jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen.

 

V. Adatvédelem

A felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

MTK Hírlevél

Ne maradjon le egy eseményről sem!
Iratkozzon fel ingyenes hírlevelünkre:

Csatlakozz RSS csatornáinkhoz és értesülj azonnal a legújabb hírekről, érdekességekről egy gombnyomásra!